CYKLISTIKA SE ŽABÁKY


Žabáci jsou především cyklisté. Tento nejkrásnější a nejbarevnější sport je jejich srdcím nejbližší, a proto je cyklistika hlavní náplní tělovýchovných aktivit Povltavského sportovního klubu DA-BA.


Cyklistický kroužek pro děti do 15 let, soutěžní akce pro děti i dospělé a také akce kondičního, rekreačního a turistického charakteru připravuje PVSK DA-BA pro malé i dospělé cyklisty.