ŽABÁCKÝ ODZNAK ZDATNOSTI


Termín konání:
Neděle 2. června 2024, od 10:00 hodin.

Místo konání:
Sedlčany, sportovní areál v Luční ulici (49.6559511N, 14.4291517E).

Charakteristika:
Veřejné testování všeobecné tělesné zdatnosti – sada 8 disciplín, které prověří všeobecnou tělesnou zdatnost účastníků a jsou dlouholetou součástí sportovní přípravy členů Povltavského sportovního klubu DA-BA.
Výsledky testování slouží pro orientaci o schopnostech sportovce a vývoji výkonnosti, případně pro porovnání s dalšími účastníky testování či s historickými výkony.

Pořadatel:
Povltavský sportovní klub DA-BA, zapsaný spolek IČ: 00508071, Dělnická 553, 264 01 Sedlčany, www.da-ba.com. zavody@da-ba.com, 605 219 220

Kategorie:
Děti ve věku do 15 let v kategoriích do 3, 5, 7, 9, 12 a 15 let, mládež ve věku 18 let a dospělí.

Disciplíny:
1/ Běh – sprint = běh na 30/60 metrů
2/ Běh – vytrvalost = běh na 3, 6, 9, 12 minut
3/ Hloubka předklonu
4/ Step test = výstup na schod opakovaně po dobu 30/60/120 sekund
5/ Skok z místa snožmo
6/ Hod medicinbalem do dálky
7/ Pěti/desetiskok z místa snožmo
8/ Leh-sed = leh sed opakovaně po dobu 30/60/120 sekund

Testování probíhá postupně po jednotlivých disciplínách. Účastníci absolvují testy samostatně či ve skupině.
Přesný průběh testování záleží na počtu účastníku a na jejich věku, výkonnosti apod.

Přihlášky:
V den konání akce ve sportovním areálu Luční od 9:15 do 9:50 hodin.

Startovné:                          
Děti do 3 let startovné neplatí. Ostatní sportovci platí účastnický poplatek ve výši 50 Kč.

Hodnocení:  
Dosažené výsledky se zaznamenají do výsledkové karty účastníka.
Drobnou věcnou odměnu obdrží všichni účastníci testování. 
Vyhlášení výsledků proběhne přibližně 10 minut po skončení posledního testu.   
Kompletní výsledky akce budou zveřejněny na webových stránkách www.da-ba.com/vysledky.  

Předpokládaný konec testování je ve 13:00 h.