VOLNOBĚHEJ

Charakteristika:               
Kondiční běh pro děti, mládež i dospělé organizovaný v rámci sedlčanského festivalu volnočasových aktivit Volnočasuj.

Místo konání:
Sedlčany, stadion Taverny (GPS: 49.6526203N, 14.4307756E)

Přihlášky:                           
Od 9:00 h do 9:50 h v místě konání akce

Start:                                    
Od 10:00 h

Kategorie:
D06 – děti do 3 let – narozené v roce 2018 a později
D10 – děti do 10 let – narozené létech 2014, 2015, 2016 a 2017
D15 – děti do 15 let – narozené létech 2009, 2010, 2011, 2012 a 2013
B99 – běžci a běžkyně od 10 let – narození v létech 2013 a dříve

Tratě:                                   
Závodí se atletickém oválu dlouhém 400 metrů.

Děti do 6 let = 400 metrů (1 okruh)
Děti do 10 let = 800 metrů (2 okruhy)
D15 = 1.200 metrů (3 okruhy)
B99 = 3.000 metrů (7 a 1/2 okruhu)

Startovné:                          
Běžci startovné neplatí.

Hodnocení a ceny:  
Pořadí závodníků se provádí podle pořadí v cíli odděleně pro každou věkovou kategorii.
Podle počtu startujících je možné věkové kategorie rozdělit do několika rozběhů.
Drobnou věcnou cenu obdrží všichni startující. 
Věcné ceny se předávají bezprostředně po doběhnutí do cíle. Vítězové běhů se nevyhlašují.
Kompletní výsledky akce budou zveřejněny na webových stránkách www.da-ba.com/vysledky.                 

Předpis:
Závodí se podle pravidel atletiky. O všech aspektech závodu v průběhu závodech rozhoduje hlavní rozhodčí a ředitelství závodu.

Podmínky účasti:
U nezletilých osob je nutná přítomnost zákonného zástupce, nebo osoby zmocněné k zastupování (např. trenér).

Předpokládaný konec dětských běhu je ve 12:00 h.