JARNÍ BĚŽECKÝ KROS SE ŽABÁKY


Termín konání:
27. březen 2022, Voračice

Pořadatel:
Povltavský sportovní klub DA-BA, zapsaný spolek IČ: 00508071, Dělnická 553, 264 01 Sedlčany www.da-ba.com. da-ba@da-ba.com, 605 219 220

Ředitel závodu:
Petr Bartoš, 605 219 220, petr.bartos@da-ba.com

Charakteristika:
Běžecký kros, závod na kruhu vytyčeném z části v terénu a z části po pevném povrchu

Místo konání:
Areál rodinného blokařství BOBO BLOK, Voračice 4, 257 53 Vojkov (GPS: 49.6610753N, 14.5546947E)

Přihlášky:
V místě startu – v prostoru kanceláře závodu.

Parkoviště:
V prostoru konání akce – na vyhrazených plochách.

Harmonogram akce:
09:30 – 09:50    Registrace dětských kategorií
10:00 – 11:00    Závody dětí do 15 let
11:10                Vyhlášení dětských kategorií

11:00 – 11:20 Registrace kategorií mládeže a dospělých
11:30 – 12:30    Závody mládeže a dospělých
12:45                Vyhlášení kategorií mládeže a dospělých

Tratě:
Závodí se v uzavřeném areálu společnosti BOBO BLOK

Dětské závody:
D03 = 2x 50 metrů
D05 = 2x 250 metrů
D07 = 2x 500 metrů
D09 = 2x 500 metrů
D12 = 2x 750 metrů
D15 = 2x 750 metrů
Děti startují během závodu dvakrát
Děti závodí na 250 metrů dlouhém okruhu vytyčeném v areálu společnosti BOBO BLOK, který vede v terénu.

Závod pro mládež a dospělé:
A = 3 km
B = 6 km
C = 9 km
Závodníci na dlouhých tratích si mohou libovolně zvolit start na jedné ze třech délek tratí.
Mládež a dospělí závodí na 1 km dlouhém okruhu vytyčeném v areálu společnosti BOBO BLOK, který vede z části v terénu a z části po pevním povrchu.

Věkové kategorie: 
Základní rozdělení závodníků probíhá u dětských kategorií na základě věku. U kategorií mládeže a dospělých je základní rozdělení závodníků na základě zvloné dílky tratě a dále. Věkové kategorie jsou doplňujícím kritériem.

Děti:
D03 – Děti do 3 let = narozené v roce 2019 a později
D05 – Děti do 5 let = narozené v létech 2017-2018
D07 – Děti do 7 let = narozené v létech 2015-2016
D09 – Děti do 9 let = narozené v létech 2013-2014
D12 – Děti do 12 let = narozené v létech 2010-2012
D15 – Děti do 15 let = narozené v létech 2007-2009

Mládež a dospělí:
M14 – Žáci do 14 let = narození v létech 2008-2012
Z14 – Žákyně do 14 let = narozené v létech 2008-2012
M18 – Dorostenci do 18 let = narození v létech 2004-2007
W99 – Dorostenky a ženy = narozené v roce 2007 a dříve
M39 – Muži do 39 let = narození v létech 2003-1983
M59 – Muži do 59 let = narození v létech 1982-1963
M99 – Muži od 60 let = narození v roce 1962 a dříve

Startovné:
Děti do 3 let (kategorie D03) startovné neplatí.
Děti ve věku do 15 let (kategorie D05-D15) platí účastnický poplatek ve výši 50 Kč.
Startující na tratách A, B, C (mládež a dospělí) platí účastnický poplatek ve výši 150 Kč.

Hodnocení a ceny:
Výsledky závodu se stanovují na základě pořadí v cíli. Závodníci dostižení o jeden či více okruhů se neodvolávají.
První tři závodníci na jednotlivých tratích obdrží věcnou cenu. Dále mohou být ohodnoceni závodníci v jednotlivých věkových kategoriích.
Všechny startující děti obdrží drobnou věcnou cenu.
S ohledem na počet startujících mohou být oceněni také nejlepší závodníci ve speciálních divizích, např. handicapovaní.
Vyhlášení výsledků proběhne vždy přibližně 5 minut po doběhnutí posledního závodníka v daném závodním bloku.
Kompletní výsledky akce budou zveřejněny na webových stránkách da-ba.com/vysledky.

Podmínky účasti:
Řádná registrace závodníka. U závodníků ve věku do 18 let přítomnost zákonného zástupce, nebo osoby zmocněné k zastupování (např. trenér).
Každý závodník musí mít správně umístěné startovní číslo. V opačném případě pořadatel neručí za uvedení závodníka ve výsledcích.


Předpis:
Závodí se podle pravidel atletiky. O všech aspektech závodu v průběhu závodech rozhoduje ředitelství závodu a hlavní rozhodčí.