S KNIHOVNOU ZA MÁCHOU NA ZVĚŘINEC


Termín:
1. května 2024, středa – 11:45 h

Místo:
Sedlčany – před knihovnou (GPS: 49.6584269N, 14.4209597E)

Charakteristika:
Cyklistická projížďka ze Sedlčan do Zadních Bud. Cyklistická projížďka je součástí akce, kterou organizuje Městská knihovna Sedlčany. Na Zvěřinci probíhá doprovodný program – soutěže pro děti a vystoupení skupiny historického šermu Páni ze Zvěřince.

Délka:
Základní délka projížďky je 24 km, pěší část měří 2 km.
Trať může být podle aktuálních podmínek a dohody upravena.

Trať:
Jede se od budovy, ve které se nachází Městská knihovna Sedlčany, přes město se přejede do sportovního areálu Luční, kde je možné se také připojit. Ze Sedlčan se jede po Krčínově cyklostezce do Jesenice, a dále po silnici přes Martinice do Zadních Bud, kde se odloží kola a poslední kilometr ke zřícenině hradu Zvěřinec se jde pěšky.

Neplatí se žádný účastnický poplatek


Zajímavá místa u trati:

1. Sedlčanská retenční nádrž
Výstavba „Sedlčanské přehrady“ začala v roce 1981. Voda z nádrže měla sloužit pro potřeby plánované slévárny v Sedlčanských strojírnách. Voda do jezera se začala napouštět na jaře roku 1983. K vybudování slévárny nakonec nedošlo.

2. Křížová cesta Jesenice u Sedlčan
Křížová cesta vede od kostela Nejsvětější Trojice na nedaleký vrcholek, kterému se kvůli přítomnosti křížové cesty říká Kalvárie. K vybudování křížové cesty došlo v roce 1836. Místo obvyklých 14 zastavení na křížové cestě najdete 17 kamenných křížů s výjevy zachycující cestu Ježíše Krista na Kalvárii, jeho ukřižování i zmrtvýchvstání.

3. Zřícenina hradu Zvěřinec
První historicky doložená zmínka o hradu, který založil rod ze Zvěřince, pochází z roku 1362. Hrad nehrál v historii žádnou významnější roli. Za zmínku stojí to, že zde v roce 1413 mohl určitý čas pobývat mistr Jan Hus u svého příznivce Václava ze Zvěřince.
Básník Karel Hynek Mácha, jehož otec pocházel z nedalekých Měšetic, Zvěřinec navštěvoval a je velmi pravděpodobné, že se stal součástí inspirace pro jeho nejznámější báseň Máj.


Mapa tratě:


Trasy turistických akcí v roce 2024 si můžete prohlédnout zde v přehledu Žabáckých turistických tras na portálu mapy.cz.

Další žabácké trasy si můžete prohlédnout v archívu plánků na portálu mapy.cz zde. Nechte se inspirovat a samostatně se vydejte po žabáckých stopách.