ŽABÁCKÁ PROCHÁZKA KRAJEM KAMENŮ


Termín:
3. června 2024, neděle – 9:00 h

Místo:
Petrovice u Sedlčan, náměstí (GPS: 49.5536153N, 14.3383653E)

Charakteristika:
Žabácká procházka Krajem kamenů.

Délka:
Základní délka procházky je 12,5 km.
Trať může být podle aktuálních podmínek a dohody upravena.

Trať:
Jde se z Petrovic přes Vilasovu Lhotu k Husově kazatelně. Cesta zpět vede přes Žemličkovu Lhotu, Oběnice a Ohradu.

Neplatí se žádný účastnický poplatek


Zajímavá místa u trati:

1. Zámek Petrovice
Budova jezuitské rezidence ze 17. století v současnosti slouží jako sídlo obecního úřadu.

2. Husova kazatelna
Největší viklan v České republiky nese název Husova Kazatelna a má rozměry 4 × 2,5 m a výškou 2,7 metru. Nachází se na území stejnojmenné přírodní památky o velikosti 9 ha, kde je k vidění mnoho dalších zajímavých balvanů a kamenných útvarů vzniklých zvětráváním žulového podloží. Podobné je to v celém okolí Petrovic, a proto se pro tuto oblast ujalo označení Kraj kamenů. 

3. Obděnice
První zmínka o Obděnicích, stejně jako o Petrovicích, pochází z roku 1219. V obci se nacházejí pozůstatky mladší obděnické tvrze, kterou v 16. století nechal rozšířit Jakub Krčín, který se sem na sklonku života přestěhoval.
Starší tvrz stávala pravděpodobně u kostela.

4. kostel Nanebevzetí Panny Marie
Kostel románského původu z 12. století. Jeho současná podoba je z let 1891-1893. Ve zdi kostela, vedle kazatelny, je náhrobek, který sem dal krátce před svou smrtí zasadit Jakub Krčín pro svůj hrob. Hrobka je však prázdná, na náhrobek nebyl doplněn ani rok úmrtí a dodnes není jasné, kde jsou ostatky slavného rybníkáře. To vše nahrává pověstem o spolčení Krčína s dáblem.

5. Vrškámen
Čertův kámen u Petrovic nebo také Vrškámen je největší volně ležící žulový balvan ve středních Čechách. Jeho rozměry jsou 3,5 na 5,5 metru a výška úctyhodných 3,2 metru.


Mapa tratě:


Trasy turistických akcí v roce 2024 si můžete prohlédnout zde v přehledu Žabáckých turistických tras na portálu mapy.cz.

Další žabácké trasy si můžete prohlédnout v archívu plánků na portálu mapy.cz zde. Nechte se inspirovat a samostatně se vydejte po žabáckých stopách.