DĚTSKÝ PŘESPOLNÍ BĚH


Termín konání:
Středa 17. dubna 2024, od 16:30 hodin.

Místo konání:
Sedlčany, sportovní areál Luční (GPS: 49.6554022N, 14.4290225E).

Přihlášky:
V den konání akce ve sportovním areálu Luční od 15:45 h.

Charakteristika:
Běžecký závod pro děti do 15 let na krátkém okruhu ve sportovním areálu Luční.

Kategorie:
D03 – děti do 3 let – narozené v roce 2021 a později
D05 – děti do 5 let – narozené létech 2019 a 2020
D07 – děti do 7 let – narozené létech 2017 a 2018
D09 – děti do 9 let – narozené létech 2015 a 2016
D12 – děti do 12 let – narozené létech 2014, 2013 a 2012
D15 – děti do 15 let – narozené létech 2011, 2010 a 2009

Tratě a délka závodů:
Závodí se na okruhu dlouhém přibližně 250 metrů, případně na zkrácené trati (D03). V rámci jedné akce se vždy startuje dvakrát.

D03 – děti do 3 let – 2 x 120 metrů
D05 – děti do 5 let – 2 x 250 metrů
D07 – děti do 7 let – 2 x 500 metrů
D09 – děti do 9 let – 2 x 750 metrů
D12 – děti do 12 let – 2 x 1.000 metrů
D15 – děti do 15 let – 2 x 1.000 metrů

Startovné:                          
Neplatí se žádný účastnický poplatek.

Hodnocení a Výsledky:  
O výsledku rozhoduje pořadí závodníků v cíli. Výsledky z obou rozběhů se sčítají.
Celkové pořadí se určuje podle součtu 1. uběhnuté vzdálenosti, 2. pořadí (počtu bodů) z obou rozběhů.

Vyhlášení výsledků a ceny:
Drobnou věcnou odměnu obdrží všichni účastníci závodu. 
Vyhlášení výsledků proběhne bezprostředně po doběhnutí posledního závodu.   
Kompletní výsledky akce budou zveřejněny na webových stránkách www.da-ba.com/vysledky.  

Předpis:
Závodí se podle pravidel cyklistiky/atletiky a rozpisu jednotlivých akcí. Účastníci jsou povinni uposlechnout pokynů pořadatele. Vzhledem k věku závodníků je nutná přítomnost zákonného zástupce (rodič, trenér apod.) a podepsání registračního formuláře.

Předpokládaný konec testování je ve 18:00 h.                                       Plánky tratí: