POVLTAVSKÝ BIKERSKÝ POHÁR – LÉTO 2020

Charakteristika:               
Letní seriál tří závodů horských kol pro děti, mládež a dospělé. Akce má charakter bikového kritéria – závodu na krátkém technickém okruhu.

Zařazené akce:                
19. července 2020, neděle
2. srpna 2020, neděle
16. srpna 2020, neděle

Místo konání: 
Voračice, areál společnosti BOBO Blok

Pořadatel:
Povltavský sportovní klub DA-BA, zapsaný spolek IČ: 00508071, Dělnická 553, 264 01 Sedlčany, www.da-ba.com. zavody@da-ba.com, 605 219 220

DĚTSKÉ BIKOVÉ KRITÉRIUM
Startují děti do 12 let

Přihlášky:
Od 9:30 h do 9:50 h

Start:
Od 10:00 h

Kategorie:                          
D03 – Děti ve věku do 3 let (narozené v roce 2017 a mladší) – žlutá čísla 300-399
D05 – Děti ve věku do 5 let (narozené v létech 2016 a 2015) – červená čísla 500-599
D07 – Děti ve věku do 7 let (narozené v létech 2014 a 2013) – zelená čísla 700-799
D09 – Děti ve věku 9 let (narozené v létech 2012 a 2011) – modrá čísla 800-899
D12 – Děti ve věku do 12 let (narozené v létech 2010, 2009 a 2008) – oranžová čísla 200-299

Tratě:                                   
Jede se na okruhu vytyčeném ve výrobním areálu společnosti BOBO Blok
Všechny děti startují během akce dvakrát.
D03 – 2 x 100 m
D05 – 2 x 350 m
D07 – 2 x 700 m
D09 – 2 x 1.050 m
D12 – 2 x 1.050 m – začínající cyklisté, kteří si netroufají na start na dlouhé trati.
* Podle počtu účastníků v jednotlivých kategoriích může dojít ke sloučení a společnému startu dětí zařazených do těchto kategorií. Při vysokém počtu dětí v kategoriích může dojít k rozdělení do několika rozjížděk.

Startovné:
Závodníci v dětských kategoriích startovné neplatí.

Hodnocení:
Každý startující obdrží drobnou věcnou cenu.
Vyhlášení výsledků proběhne přibližně 5 minut po dojezdu posledního dětského závodu.
Kompletní výsledky akce budou zveřejněny na webových stránkách www.da-ba.com/vysledky.

Podmínky účasti:
Přítomnost zákonného zástupce, nebo osoby zmocněné k zastupování (např. trenér).
Dobře fungující jízdní kolo, handbike, tříkolka, koloběžka či odrážedlo a dobře nasazená cyklistická přilba.

Předpokládaný konec dětské části programu je v 10:40 h.

BIKOVÉ KRITÉRIUM PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ
Startuje mládež od 10 let věku a dospělí cyklisté

Přihlášky:                           
Od 11:00 h do 11:25 h

Start:                                    
Od 11:30 h

Tratě:                                   
Okruh o délce přibližně 1.500 metrů je vytyčený ve výrobním areálu společnosti BOBO Blok. Povrch okruhu je přibližně z 33% asfaltový, z 33% travnatý a z 33 % šotolinový. Trať je technická, bez výrazného převýšení.
Každá kategorie startuje během akce dvakrát. V první rozjížďce se okruh jede na pravou, ve druhé na levou ruku.
Závody jsou vypsány na třech základních tratích. Pro jednotlivé kategorie je vypsáno základní doporučení pro výběr tratě. Závodníci, bez ohledu na věk, si s ohledem na svou výkonnost mohou zvolit start na jiné trati.
A = 2 x 40 minut – doporučená pro kategorii M39
B = 2 x 30 minut – doporučená pro kategorie M18 a M59
C = 2 x 20 minut – doporučená pro kategorie M14, W14, W18, W39, W99 a M99

Kategorie:
M14 – Žáci ve věku od 10 do 14 let (narození v létech 2010, 2009, 2008, 2007 a 2006)
W14 – Žákyně ve věku od 10 do 14 let (narozené v létech 2010, 2009, 2008, 2007 a 2006)
M18 – Dorostenci ve věku od 15 do 18 let (narození v létech 2005, 2004, 2003 a 2002)
W18 – Dorostenky ve věku od 15 do 18 let (narozené v létech 2005, 2004, 2003 a 2002)
M39 – Muži ve věku do 39 let – (narození v létech 1981 až 2001)
W39 – Ženy ve věku do 39 let – (narozené v létech 1981 až 2001)
M59 – Muži ve věku do 59 let – (narození v létech 1961 až 1980)
W59 – Ženy ve věku do 59 let – (narozené v létech 1961 až 1980)
M99 – Muži ve věku 60 let a starší – (narození roce 1960 a dříve)
W99 – Ženy ve věku 60 let a starší – (narozené roce 1960 a dříve)
* Dále mohou být vytvořeny speciální divize např pro handicapované sportovce apod.
** Podmínkou účasti u závodníků do 18 let je přítomnost zákonného zástupce, nebo osoby zmocněné k zastupování (např. trenér).

Startovné:                          
Závodníci platí účastnický poplatek ve výši 100 Kč.

Hodnocení:                       
Pořadí závodníků se provádí součtem umístění z obou rozjížděk. Vítězem se stává závodník s nejnižším součtem. Za nenastoupení do rozjížďky se závodníkovi připočítává 50 bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje lepší umístění, případně výsledek druhé rozjížďky.
Drobnou věcnou cenou budou odměněni tři nejlepší závodníci na každé trati. S ohledem na počet startujících mohou být oceněni také nejlepší závodníci v jednotlivých kategoriích či speciálních divizích.
Vyhlášení výsledků proběhne přibližně 10 minut po dojezdu poslední rozjížďky.
Kompletní výsledky akce budou zveřejněny na webových stránkách www.da-ba.com/vysledky.

Předpokládaný konec je ve 14:30 h.