POVLTAVSKÝ BIKERSKÝ POHÁR – LÉTO 2021

Charakteristika:               
Letní seriál tří závodů horských kol pro děti, mládež a dospělé. Akce má charakter bikového kritéria – závodu na krátkém technickém okruhu.

Zařazené akce:                
18. července 2021, neděle
1. srpna 2021, neděle
15. srpna 2021, neděle

Místo konání: 
Voračice, areál společnosti BOBO BLOK

Pořadatel:
Povltavský sportovní klub DA-BA, zapsaný spolek IČ: 00508071, Dělnická 553, 264 01 Sedlčany, www.da-ba.com. zavody@da-ba.com, 605 219 220

PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ
Účastníci akce musí dodržovat aktuálně platná protiepidemická a hygienická opatření a splňovat následující podmínky – mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. 6. 2021:
1/ Na akci se zakazuje účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19.
2/ Osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
3/ osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
4/ osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:
a) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
b) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
c) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
4/) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
5/ osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
6/ osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
7/ osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

DĚTSKÉ BIKOVÉ KRITÉRIUM
Startují děti do 12 let

Přihlášky:
Od 9:30 h do 9:50 h

Start:
Od 10:00 h

Kategorie:                          
D03 – Děti ve věku do 3 let (narozené v roce 2018 a mladší) – žlutá čísla 300-399
D05 – Děti ve věku do 5 let (narozené v létech 2017 a 2016) – červená čísla 500-599
D07 – Děti ve věku do 7 let (narozené v létech 2015 a 2014) – zelená čísla 700-799
D09 – Děti ve věku 9 let (narozené v létech 2013 a 2012) – modrá čísla 800-899
D12 – Děti ve věku do 12 let (narozené v létech 2011, 2010 a 2009) – oranžová čísla 200-299

Tratě:                                   
Jede se na okruhu vytyčeném ve výrobním areálu společnosti BOBO Blok
Všechny děti startují během akce dvakrát.
D03 – 2 x 100 m
D05 – 2 x 350 m
D07 – 2 x 700 m
D09 – 2 x 1.050 m
D12 – 2 x 1.050 m – začínající cyklisté, kteří si netroufají na start na dlouhé trati.
* Podle počtu účastníků v jednotlivých kategoriích může dojít ke sloučení a společnému startu dětí zařazených do těchto kategorií. Při vysokém počtu dětí v kategoriích může dojít k rozdělení do několika rozjížděk.

Startovné:
Závodníci v dětských kategoriích startovné neplatí.

Hodnocení:
Každý startující obdrží drobnou věcnou cenu.
Vyhlášení výsledků proběhne přibližně 5 minut po dojezdu posledního dětského závodu.
Kompletní výsledky akce budou zveřejněny na webových stránkách www.da-ba.com/vysledky.

Podmínky účasti:
Přítomnost zákonného zástupce, nebo osoby zmocněné k zastupování (např. trenér).
Dobře fungující jízdní kolo, handbike, tříkolka, koloběžka či odrážedlo a dobře nasazená cyklistická přilba.

Předpokládaný konec dětské části programu je v 10:40 h.

BIKOVÉ KRITÉRIUM PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ
Startuje mládež od 10 let věku a dospělí cyklisté

Přihlášky:                           
Od 11:00 h do 11:25 h

Start:                                    
Od 11:30 h

Tratě:                                   
Okruh o délce přibližně 1.500 metrů je vytyčený ve výrobním areálu společnosti BOBO Blok. Povrch okruhu je přibližně z 33% asfaltový, z 33% travnatý a z 33 % šotolinový. Trať je technická s převýšením 15 metrů na okruh.
Každá kategorie startuje během akce dvakrát. V první rozjížďce se okruh jede na pravou, ve druhé na levou ruku.
Závody jsou vypsány na třech základních tratích. Pro jednotlivé kategorie je vypsáno základní doporučení pro výběr tratě. Závodníci, bez ohledu na věk, si s ohledem na svou výkonnost mohou zvolit start na jiné trati.
A = 2 x 40 minut – doporučená pro kategorii M39
B = 2 x 30 minut – doporučená pro kategorie M18 a M59
C = 2 x 20 minut – doporučená pro kategorie M14, W14, W18, W39, W99 a M99

Kategorie:
M14 – Žáci ve věku od 10 do 14 let (narození v létech 2011, 2010, 2009, 2008 a 2007)
W14 – Žákyně ve věku od 10 do 14 let (narozené v létech 2011, 2010, 2009, 2008 a 2007)
M18 – Dorostenci ve věku od 15 do 18 let (narození v létech 2006, 2005, 2004 a 2003)
W18 – Dorostenky ve věku od 15 do 18 let (narozené v létech 2006, 2005, 2004 a 2003)
M39 – Muži ve věku do 39 let – (narození v létech 1982 až 2002)
W39 – Ženy ve věku do 39 let – (narozené v létech 1982 až 2002)
M59 – Muži ve věku do 59 let – (narození v létech 1962 až 1981)
W59 – Ženy ve věku do 59 let – (narozené v létech 1962 až 1981)
M99 – Muži ve věku 60 let a starší – (narození roce 1961 a dříve)
W99 – Ženy ve věku 60 let a starší – (narozené roce 1961 a dříve)
* Dále mohou být vytvořeny speciální divize např pro handicapované sportovce apod.
** Podmínkou účasti u závodníků do 18 let je přítomnost zákonného zástupce, nebo osoby zmocněné k zastupování (např. trenér).

Startovné:                          
Závodníci platí účastnický poplatek ve výši 100 Kč.

Hodnocení:                       
Pořadí závodníků se provádí součtem umístění z obou rozjížděk. Vítězem se stává závodník s nejnižším součtem. Za nenastoupení do rozjížďky se závodníkovi připočítává 50 bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje lepší umístění, případně výsledek druhé rozjížďky.
Drobnou věcnou cenou budou odměněni tři nejlepší závodníci na každé trati. S ohledem na počet startujících mohou být oceněni také nejlepší závodníci v jednotlivých kategoriích či speciálních divizích.
Vyhlášení výsledků proběhne přibližně 10 minut po dojezdu poslední rozjížďky.
Kompletní výsledky akce budou zveřejněny na webových stránkách www.da-ba.com/vysledky.

Předpokládaný konec je ve 14:30 h.