Povltavský sportovní klub DA-BA

POVLTAVSKÝ SPORTOVNÍ KLUB DA-BA


Povltavský sportovní klub DA-BA je občanské sdružení se zaměřením na tělovýchovu a sportovní aktivity dětí, mládeže a dospělých, které sdružuje zájemce o tělovýchovu, sport a zdravý životní styl, organizuje po ně a pro své sportovní přátele komplexní tělovýchovný program.

Hlavní náplní aktivit PVSK DA-BA je cyklistika, kterou doplňuje běh, turistika a všeobecná tělesná příprava. Tělovýchovný program i sportovní akce organizované pod hlavičkou PVSK DA-BA jsou určené široké sportovní veřejnosti bez ohledu na výkonnost či sportovní ambice. Povltavský sportovní klub DA-BA se zaměřuje především na práci s mládeží, tělovýchovné aktivity pro celé rodiny a sportovní aktivity pro rekreační a výkonnostní (tzv. hobby) sportovce.

Myšlenku tělovýchovné organizace zformuloval (1. srpna 1967) a Povltavský sportovní klub DA-BA založil Mgr. Rudolf Bartoš (29.2.1952 Tábor – 5.2.2020 Sedlčany), který se do cyklistiky zamiloval v Táboře při sledování Závodu Míru, historicky největšího českého cyklistického závodu. Od té chvíle se tento nejkrásnější a nejbarevnější sport natrvalo usadil v jeho srdci a nadšení pro cyklistiku a tělovýchovu doživotně předával své rodině a šířil mezi mladé i dospělé sportovní kamarády.

Činnost Povltavského sportovního klubu DA-BA lze rozdělit do tří oblastí. Prvním odvětvím je činnost spolková, tedy setkávání členů klubu a sportovních přátel na akcích klubu. Druhou oblastí činnosti klubu je tělovýchovný program členů klubu, který nese název Škola sportu DA-BA. Základ tvoří činnost dětského cyklistického kroužku, na kterou navazuje další společný i individuální tělovýchovný program pro děti, rodiče i ostatní dospělé. Třetí oblastí je vlastní seriál sportovních akcí pro veřejnost, který nese název Povltavská sportovní série DA-BA. Do tohoto programu jsou zařazeny cyklistické a běžecké závody pro děti i dospělé, sada kontrolních testů všeobecné tělesné přípravy (Povltavský odznak zdatnosti) a rekreační kondiční a turistické akce (Turistika se Žabáky).

Povltavský sportovní klub DA-BA se v rámci své činnosti a při svých veřejných akcích snaží dětem i dospělým ukázat, že sport je dobrá zábava a kvalitní náplň volného času. Nabízí možnost věnovat se sportu pravidelně v dětství i v dospělosti a do jeho programu se mohou zapojit jednotlivci a také celé rodiny.

Z HISTORIE POVLTAVSKÉHO SPORTOVNÍHO KLUBU DA-BA


První veřejná sportovní akce pořádaná rodinou Rudolfa Bartoše byla zorganizována již 1. června 1961, kdy jeho rodiče, Rudolf a Editha, zorganizovali na kladenském Sletišti Olympiádu dětí a mládeže.

První cyklistický závod v Sedlčanech se uskutečnil 2. listopadu 1983. Připravil ho Rudolf Bartoš s pomocí Pionýrské skupiny Josefa Suka. Jednalo se cyklistický závod se startem a cílem na Sedlčanské kotlině, který byl určený dětem a mládeži.

V září roku 1986 vznikl v Sedlčanech dětský cyklistický kroužek, který fungoval při základní škole. Cyklistický oddíl byl v Sedlčanech oficiálně založen 31. října 1986, kdy se konala ustavující schůze Oddílu cyklistiky TJ Start KDS Sedlčany. Členy výboru cyklistického oddílu byli zvoleni Rudolf Bartoš, Stanislav Vybíral a František Štemberk.

V roce 1990 došlo k osamostatnění cyklistů a vzniku 1. Sedlčanského cyklistického sdružení DA-BA Cykloteam. Pod označením DA-BA pokračuje cyklistický klub až do dnešních dnů. V názvu klubu je tedy ukryto i jméno jeho zakladatele (ruDA-BArtoš).

4. 7. 2001 zvítězila Miroslava Bartošová v dráhovém sprintu žen. Celkem za svou kariéru získala dvanáct cenných kovů z republikového šampionátu.