Termín konání:
Neděle 4. června 2022, od 10:00 hodin.

Místo konání:
Sedlčany, sportovní areál v Luční ulici (49.6559511N, 14.4291517E).

Charakteristika:
Veřejné testování všeobecné tělesné zdatnosti – sada 8 disciplín, které prověří všeobecnou tělesnou zdatnost účastníků a jsou dlouholetou součástí sportovní přípravy členů Povltavského sportovního klubu DA-BA.
Výsledky testování slouží pro orientaci o schopnostech sportovce a vývoji výkonnosti, případně pro porovnání s dalšími účastníky testování či s historickými výkony.

Kategorie:
D03 – Děti do 3 let = narozené v roce 2020 a později
D05 – Děti do 5 let = narozené v létech 2018-2019
D07 – Děti do 7 let = narozené v létech 2016-2017
D09 – Děti do 9 let = narozené v létech 2014-2015
M12 – Žáci do 12 let = narození v létech 2011-2013
W12 – Žákyně do 12 let = narozené v létech 2011-2013
M14 – Žáci do 14 let = narození v létech 2009-2010
W14 – Žákyně do 14 let = narozené v létech 2009-2010
M18 – Dorostenci do 18 let = narození v létech 2005-2008
W18 – Dorostenky do 18 let = narozené v létech 2005-2008
M39 – Muži do 39 let = narození v létech 2004-1984
W39 – Ženy do 39 let = narozené v létech 2004-1984
M59 – Muži do 59 let = narození v létech 1983-1964
W99 – Ženy do 59 let – narozené v létech 1983-1964
M99 – Muži od 60 let = narození v roce 1963 a dříve
W99 – Ženy od 60 let = narozené v roce 1963 a dříve

Disciplíny:
1/ Běh – sprint = běh na 30/60 metrů
2/ Běh – vytrvalost = běh na 3, 6, 9, 12 minut
3/ Hloubka předklonu
4/ Step test = výstup na schod opakovaně po dobu 30/60/120 sekund
5/ Skok z místa snožmo
6/ Hod medicinbalem do dálky
7/ Pěti/desetiskok z místa snožmo
8/ Leh-sed = leh sed opakovaně po dobu 30/60/120 sekund

Testování probíhá postupně po jednotlivých disciplínách. Účastníci absolvují testy samostatně či ve skupině.
Přesný průběh testování záleží na počtu účastníku a na jejich věku, výkonnosti apod.

Startovné:                          
Děti do 3 let startovné neplatí. Ostatní sportovci platí účastnický poplatek ve výši 50 Kč.

Hodnocení:  
Dosažené výsledky se zaznamenají do výsledkové karty účastníka.
Drobnou věcnou odměnu obdrží všichni účastníci testování. 
Vyhlášení výsledků proběhne přibližně 10 minut po skončení posledního testu.   
Kompletní výsledky akce budou zveřejněny na webových stránkách www.da-ba.com/vysledky.  

Předpokládaný konec testování je ve 13:00 h.