POVLTAVSKÝ BIKERSKÝ POHÁR – JARO 2021

S ohledem na situaci kolem epidemie koronaviru se plánované akce neuskuteční

Charakteristika:               
Jarní část Povltavského bikerského poháru – seriálu nedělních závodů na horských kolech pro širokou sportovní veřejnost.

Pořadatel:
Povltavský sportovní klub DA-BA, zapsaný spolek IČ: 00508071, Dělnická 553, 264 01 Sedlčany, www.da-ba.com. zavody@da-ba.com, 605 219 220

CROSS COUNTRY HORSKÝCH KOL PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ
Startuje mládež od 10 let věku a dospělí cyklisté

Zařazené akce:                
4. dubna 2021, neděle – Jesenice u Sedlčan, Cross country na Kalvárii
2. května 2021, neděle – Jesenice u Sedlčan, Cross country na Kalvárii

Charakteristika:
MTB Cross country na krátkém kopcovitém okruhu.

Přihlášky:                           
Od 10:30:00 h do 10:50 h naproti budově ZŠ Jesenice u Sedlčan

Start:                                    
V 11:00 h pod lesem na začátku stoupání na Kalvárii.

Tratě:                                   
Okruh o délce přibližně 1.500 metrů je vytyčený na vrchu Kalvárie v okolí křížové cesty. Okruh s náročným profilem vede v terénu po úvozových cestách, loukách a z části po bývalé bikrosové trati.

Závody jsou vypsány na třech základních tratích. Pro jednotlivé kategorie je stanoveno základní doporučení pro výběr tratě. Závodníci, bez ohledu na věk, si však podle své výkonnosti mohou zvolit start na jiné trati.
A = 60 minut – doporučená pro kategorii M39
B = 40 minut – doporučená pro kategorie M18 a M59
C = 20 minut – doporučená pro kategorie M14, W14, W18, W39, W99 a M99

Kategorie:
M14 – Žáci ve věku od 10 do 14 let (narození v létech 2010, 2009, 2008, 2007 a 2006)
W14 – Žákyně ve věku od 10 do 14 let (narozené v létech 2010, 2009, 2008, 2007 a 2006)
M18 – Dorostenci ve věku od 15 do 18 let (narození v létech 2005, 2004, 2003 a 2002)
W18 – Dorostenky ve věku od 15 do 18 let (narozené v létech 2005, 2004, 2003 a 2002)
M39 – Muži ve věku do 39 let – (narození v létech 1981 až 2001)
W39 – Ženy ve věku do 39 let – (narozené v létech 1981 až 2001)
M59 – Muži ve věku do 59 let – (narození v létech 1961 až 1980)
W59 – Ženy ve věku do 59 let – (narozené v létech 1961 až 1980)
M99 – Muži ve věku 60 let a starší – (narození roce 1960 a dříve)
W99 – Ženy ve věku 60 let a starší – (narozené roce 1960 a dříve)
* Dále mohou být vytvořeny speciální divize např pro handicapované sportovce apod.
** Podmínkou účasti u závodníků do 18 let je přítomnost zákonného zástupce, nebo osoby zmocněné k zastupování (např. trenér).

Startovné:                          
Závodníci platí účastnický poplatek ve výši 100 Kč.

Hodnocení:   
Pořadí závodníků se provádí odděleně na každé trati podle pořadí v cíli.
Drobnou věcnou cenou budou odměněni tři nejlepší závodníci na každé trati. S ohledem na počet startujících mohou být oceněni také nejlepší závodníci v jednotlivých kategoriích či speciálních divizích.Vyhlášení výsledků proběhne přibližně 10 minut po dojezdu posledního závodníka do cíle.   
Kompletní výsledky akce budou zveřejněny na webových stránkách www.da-ba.com/vysledky.                 

Předpis:
Závodí se podle pravidel cyklistiky (UCI/ČSC). O všech aspektech závodu v průběhu závodech rozhoduje ředitelství závodu.

Předpokládaný konec je ve 13:00 h.                                       

DĚTSKÝ POVLTAVSKÝ BIKERSKÝ POHÁR
Pro děti ve věku do 15 let

Zařazené akce:
18. dubna 2021, neděle – Dětský pohár v areálu BOBO Blok

Charakteristika:
Etapový závod pro začínající a mladé cyklisty

Přihlášky:
Od 9:30 h do 9:50 h

Start:
Od 10:00 h

Kategorie:                          
D03 – Děti ve věku do 3 let (narozené v roce 2017 a mladší) – žlutá čísla 300-399
D05 – Děti ve věku do 5 let (narozené v létech 2016 a 2015) – červená čísla 500-599
D07 – Děti ve věku do 7 let (narozené v létech 2014 a 2013) – zelená čísla 700-799
D09 – Děti ve věku 9 let (narozené v létech 2012 a 2011) – modrá čísla 800-899
D12 – Děti ve věku do 12 let (narozené v létech 2010, 2009 a 2008) – oranžová čísla 200-299
D15 – Děti ve věku do 15 let (narozené v létech 2007, 2006 a 2005) – šedá čísla 100-199

Tratě:                                   
V areálu společnosti BOBO Blok . Základní okruh o délce 350 metrů a jeho zkrácené či prodloužené varianty.

1. Etapa – krátký okruh I
D03 – 200 m
D05 – 400 m
D07 – 800 m
D09 – 1.200 m
D12 – 1.600 m
D15 – 1.600 m

2. Etapa – krátký závod II
D03 – 200 m
D05 – 400 m
D07 – 800 m
D09 – 1.200 m
D12 – 1.800 m
D15 – 1.800 m

3. Etapa – dlouhý okruh I
D03 – 200 m
D05 – 400 m
D07 – 750 m
D09 – 1.500 m
D12 – 3.000 m
D15 – 3.000 m

4. Etapa – dlouhý okruh II
D03 – 200 m
D05 – 400 m
D07 – 750 m
D09 – 1.500 m
D12 – 3.000 m
D15 – 3.000 m

* Podle počtu účastníků v jednotlivých kategoriích může dojít ke sloučení a společnému startu dětí zařazených do těchto kategorií. Při vysokém počtu dětí v kategoriích může dojít k rozdělení do několika rozjížděk.
** Po dohodě rodičů s pořadateli je možné „postaršení“ vyspělejšího dítěte a jeho start ve vyšší věkové kategorii.

Startovné:
Závodníci v kategoriích D03 a D05 startovné neplatí.
Startující v kategoriích D07, D09, D12 a D15 platí účastnický poplatek ve výši 50 Kč.

Hodnocení:
Každý startující obdrží drobnou věcnou cenu.
Vyhlášení výsledků kategorií D03 a D05 proběhne přibližně 5 minut po dojezdu druhé etapy.
Vyhlášení výsledků kategorií D07, D09, D12 a D15 proběhne přibližně 5 minut po dojezdu čtvrté etapy.
Kompletní výsledky akce budou zveřejněny na webových stránkách www.da-ba.com/vysledky.

Podmínky účasti:
Přítomnost zákonného zástupce, nebo osoby zmocněné k zastupování (např. trenér).
Dobře fungující jízdní kolo, handbike, tříkolka, koloběžka či odrážedlo a dobře nasazená cyklistická přilba.

Předpokládaný konec akce je ve 12:00 h.